Asiakkaitamme

Asumisterveysliitto AsTe

Asumisterveysliitto AsTe ry:n toiminnan tavoitteena on olla ihmisten ensimmäisenä kontaktipintana asumisterveysongelman kohdatessa ja antaa mahdollisimman tarkoituksenmukaista neuvontaa näissä tilanteissa.

aste-historiikki

Asumisterveysliitto AsTe, historiikki

aste2

aste3

aste2010

Asumisterveysliitto Aste ry, oppaat

Aloitetaanko yhteinen matka?