Asiakkaitamme

Suomen Juustonvalmistajain Yhdistys

Suomen Juustonvalmistajain Yhdistys on perustettu edistämään suomalaista pienimuotoista maidonjalostusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii valvomaan pienimuotoista maidonjalostustoimintaa harjoittavien yritysten yleisiä ja yhteisiä etuja. Yhdistys antaa jäsenilleen neuvoja ja koulutusta yritystoiminnan harjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä, sekä järjestää kokouksia, opintomatkoja, tapahtumia ja valistustilaisuuksia.

juustoyhdistys

Suomen Juustonvalmistajain Yhdistys ry., juustonäyttely mainoksia

Aloitetaanko yhteinen matka?